Trocha taxonómie pre malých aj veľkých

Máte aj vy doma malých zvedavcov? Tí naši potrebujú odpovede na všetko. Musím priznať, že nie je vždy úplne jednoduché nájsť uspokojivú odpoveď a tak sa máme stále čo učiť.

Ako ste si mnohí už z našej FB stránky určite všimli, v tejto chvíli je našou veľmi aktuálnou témou podmorský svet. A tak si zakaždým pomenuvávame, čo sme videli, alebo čo som videla ja a odfotila. Ak máte doma tiež takýchto zvedavcov, prípadne nimi sami ste, kopírujem sem to, čo sme si doteraz pomenovali.

 

HOMO SAPIENS

Alexis (6r)

 

FLOWER CORALS (CORAUX FLEURS)

Eight-ray finger coral (C. digité à huit septes)

 

BRAIN CORALS (CORAUX-CERVEAUX)

Common brain coral (C.-cerveau commun)

 

SEA FANS (GORGONES VRAIES)

Venus sea fan (Eventail de Vénus)

 

Úplne dole je znova „Common brain coral“ a vyššie nájdete z ľava do prava špongie z rodu masívných špongií:

Orange rubber sponge (Ep. caoutchoutée orange), Red and Yellow boring sponge (Ep. perforante rouge et jaune), Pink and red encrusting sponge (Ep. encroûtante rouge et rose), cca v strede fotky vľavo sú morský ježkovia Long spinned urchin (Oursin-diadème), vľavo hore na žltej špongii nájdete Magnificent feather duster (Sabelle magnifique) kmeň Červov.

 

TUBE SPONGE (EPONGES-TUBE)

Yellow tube sponge (Ep.-tube jaune)

 

TUBE SPONGE (EPONGES-TUBE)

Stove-pipe sponge (Ep. tuyau-de-poêle)

 

DRUMS (POISSONS RUBANS)

Spotted drum (Chevalier ponctué)

 

GASTROPODS (GASTEROPODES)

Flamingo tongue (Langue de flamant)

 

SCORPION AND LIZARDFISHES (RASCASSES ET LEZARDS)

Red lionfish (Poisson-lion)

 

RAYS (RAIES)

Southern stingray (Pastenague américaine)

 

ANGELFISHES (POISSONS ANGES)

Angelfish (Poisson-ange français)

 

SEA STARS (ETOILES DE MER)

Cushion seastar (Etoile coussin)

 

REPTILES (REPTILES)

Green turtle (Tortue verte)

 

CRABS (CRABES)

Yellowline arrow crab (Creba flèche)

 

ANEMONES (ANEMONES)

Golden zoanthid (Zoanthaire des éponges doré)

 

PORCUPINEFISHES (PORCS-EPICS)

Long-spin porcupine (P. porc-épic ballon)

 

PARROTFISHES (PERROQUETS)

Stoplight parrotfish (Perroquet-feu)

 

SCORPION AND LIZARDFISHES (RASCASSES ET LEZARDS)

Spotted scorpionfish (Rascasse tachetée)

 

LOBSTERS (LANGOUSTES)

Spanish lobster (Cigale de mer)

 

LOBSTERS (LANGOUSTES)

Carib. spiny lobster (Langouste des Caraïbes)

 

LOBSTERS (LANGOUSTES)

Atlantic horseshoe crab (Limule)

 

Long spinned urchin & Yellow tube sponge

 

VASE SPONGES (EPONGES-VASES)

Azur vase sponge (Ep. tubulaire fluorescente)

 

Pozrite si tiež: 

 

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.